อนุทิน 25290 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

คิดอยากสร้าง CoP ด้าน KM ใน GotoKnow เริ่มโดยใช้ Blog & Mailing list เพื่อ KM discuss

ตัวอย่าง http://cpsquare.org/

เขียน 01 Nov 2008 @ 14:28 () แก้ไข 01 Nov 2008 @ 14:36, ()


ความเห็น (0)