อนุทิน 25188 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ประชุมทีมงานเพื่อจัดการปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้ในระบบบางคน ที่ประชุมตกลงว่าจะจัดการตามที่ได้แจ้งเตือนผู้ใช้ไว้แล้วในอีเมลทั้งสามครั้งที่ขอความร่วมมือในการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการของ GotoKnow.org

เขียน 31 Oct 2008 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)