อนุทิน #25174

@25172 อาจารย์กวิน...

  • ทุชฺชาโน สมโณ ทุชฺชาโน พรฺาหฺมโณ สมัยก่อนแปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม 

ข้อความนี้ อาจารย์กรุณาไปตรวจสอบใหม่ . . .

เขียน:

ความเห็น (0)