อนุทิน 25174 - BM.chaiwut

  ติดต่อ

@25172 อาจารย์กวิน...

  • ทุชฺชาโน สมโณ ทุชฺชาโน พรฺาหฺมโณ สมัยก่อนแปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม 

ข้อความนี้ อาจารย์กรุณาไปตรวจสอบใหม่ . . .

  เขียน:  

ความเห็น (0)