อนุทิน 24949 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เปิดข่าวมาดู ยางราคาลง ข้าวก็ราคาลง ปีหน้านี้ท่าทางหนักหนาจริงๆ

เขียน 29 Oct 2008 @ 22:38 () แก้ไข 29 Oct 2008 @ 22:40, ()


ความเห็น (0)