อนุทิน 2491 - ทองหยอด

ท่ามกลางสายฝนในฤดูร้อน ทำให้อากาศวันนี้เย็นสบาย  นึกถึงชาวไร่ก็ให้นึกถึงบันทึกของคุณน้องเยาะ (ศวพถ.) ที่เขียนถึง ภูมิปัญญาการคบหาสมาคมกันของคนใต้: ข้าวไร่ "การหนำ" ข้าวไร่ และการ "ออกปาก"  การหนำก็คือการปลูกข้าวนั่นเอง ส่วนการ "ออกปาก" หมายถึงการไหว้วานเพื่อบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียงให้ช่วยกันปลูกข้าว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวใต้อย่างหนึ่ง

เขียน 30 Apr 2008 @ 12:58 () แก้ไข 30 Apr 2008 @ 13:06, ()


ความเห็น (0)