อนุทิน 24772 - กวิน

กวิน

คุณ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร  @24744   "วันนี้ Obama มีคะแนนนำ McCain อยู่ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุและเป็นผลสืบเนื่องกันโลกวันนี้ วัดกันที่วิธีคิด นี่หละครับ"

ทั้ง Obama และ McCain คือนักการเมือง เขาทั้งสองมีความคิด เช่นใด ไม่มีใครที่จะสามารถไปล่วงรู้ความรู้สึกคิดที่แท้จริงของเขาทั้งสองได้ (นอกจากผู้ได้เจโตปริยญาณ) สิ่งที่เราเห็นก็คือภาพลักษณ์ที่เขาอยากให้เราเห็น ฉะนั้น โลกในวันนี้ ไม่ได้วัดที่ความคิด แต่วัดกันที่ใครสร้างภาพเก่งกว่ากันต่างหาก

Q : ก็แล้วนักการเมือง หรือว่าที่นักการเมือง (ท้องถิ่น) เขาสร้างภาพกันอย่างไรเล่า?

A : ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและบริจาคแก่ชาวบ้าน  เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ เสนอนโยบายขายฝัน เช่นนี้แล้วในไม่ช้าไม่นาน เขาก็จะอาจจะสอบผ่านการเลือกตั้ง ละกระมัง

อนึ่ง อริสโตเติล (Aristotle)  กล่าวเอาไว้ว่า "ความดีของมนุษย์สิ้นสุดเมื่อเล่นการเมือง" ไม่รู้เท็จจริงประการใด นะครับ

เขียน 28 Oct 2008 @ 14:14 () แก้ไข 28 Oct 2008 @ 14:16, ()


ความเห็น (0)