อนุทิน 24761 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เสวนารอบสาม หรือชุด C ผมเป็นตัวแทนทีมงานที่มี ผอ.สิทธิศักดิ์ ผอ.อาภารัตน์ กล่าวต่อยอดในการรื้อฟื้น "สหวิทยาเขต" และเน้นเชิงวิชาการในภาพรวมมากขึ้น
  • ผมกล่าวยินดีที่จะขยายผลและร่วมอบรมเรื่องไอซีที ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของ สพฐ. และในหลักสูตรใหม่ ซึ่งการที่ผมอยู่ใน 16 ICT ที่จะได้ร่างเกณฑ์หลักสูตรนี้ให้ สพฐ.
  • การรับฟังผลสะท้อน มี รอง ผอ.กันต์ศักดิ์  ผอ.ถวิล ให้แนวคิดมุมมอง โดยเฉพาะต้องมีกรรมการร่วมจากชุมชนมาร่วมด้วย
  • ครูวิมล เปิดประเด็นมุมมองลักษณะองค์กรอื่น ๆ ขอโอกาสให้ครูในโรงเรียนมาร่วมต่อสู้เรียกร้องในความเป็นธรรมด้วยหากมีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพครูในอนาคต
  • ผอ.วีระพร (สังกัด อบจ.) เป็นห่วงเรื่องการต่อสู้ต้องต่อเนื่อง และอย่าเป็นสุภาพบุรุษมากเกินไป
  • ครูวิไลวรรณ บาลลา ในฐานะครูอาวุโส รู้สึกดีใจในการจะกลับมาร่วมกันอีก เพราะเมื่อแยกเขตไม่ทราบจะไปปรึกษาใครได้บ้าง เอาคะแนนONET มาตัดสินคุณภาพอย่างเดียว ในขณะที่เรามีนักเรียนคุณภาพทำผลงานแก่โรงเรียนในหลาย ๆ ด้านอีกมากมาย
  • น่าคิดครับ "ONET ต่ำ คุณภาพนักเรียนต่ำจริงหรือไม่"
เขียน 28 Oct 2008 @ 12:58 ()


ความเห็น (0)