อนุทิน 24522 - บุณยกร

บุณยกร

(^__^)............ทำ  ไมต้องเป็น "โสด"?...(^____^)

๑.เพราะคนที่เป็นพลโลกจะล้นโลกแล้ว

จึงไม่จำเป็นต้องแต่งงานเพื่อเพิ่มพลโลก

๒.เพราะเป็นทุกข์ เพิ่มทุกข์ให้ตน ทางธรรมจะเห็นแจ้งรู้ชัด

๓.เพราะมีภาระน้อย ไม่เพิ่มภาระอีก

๔.เพราะมีทางโปร่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุ

๕.เพราะมือิสระมาก คล่องตัว

๖.เพราะเสียสละได้สะดวก มีคุณค่าต่อโลก ต่อสังคมได้มาก

๗.เพราะผู้บรรลุธรรมสูงสุด ย่อมโสดสนิทจริง

อ้างอิง..จากหนังสือถอดจากหัวใจโพธิรักษ์

สำนักพิมพ์กลั่นแก่น..

๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์/โทรสาร..๐๒-๗๓๓-๖๒๔๕

email:[email protected]

email:[email protected]

...ขอความสุข...สวัสดีจงมีแด่ทุก....ท่าน.....

                       ธรรมรักษา

 

 

เขียน 26 Oct 2008 @ 09:30 ()


ความเห็น (0)