อนุทิน 24275 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

แก้ค่าใน BIOS จน sound หาย แต่นึกว่าเป็นเพราะลง Envy แล้ว nVidia driver ตัวใหม่มันตีกับ sound ก็เลย format ใหม่มันเสียเลย ปรากฎว่า format ใหม่แล้วก็ยังไม่หาย แก้ค่า BIOS กลับเป็น default ก็กลับเหมือนเดิม .... ไม่น่า format ใหม่เลย ต้องเสียเวลาอีกแล้ว

เขียน 23 Oct 2008 @ 12:24 () แก้ไข 23 Oct 2008 @ 12:30, ()


ความเห็น (0)