อนุทิน 24003 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จะรู้ไปทำไม @ 217407  โดย  หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

คุณพี่หมอเจ๊ครับ

Q: เวลาจะกินยาน้ำ แต่ไม่เขย่าขวดก่อนดื่มจะได้มั้ยครับ? แล้วยาจะให้ผลเช่นไร? 

A: กวินคิดว่าการปฏิบัติธรรม ในที่ๆ ไม่ใช่สถานที่ สัปปายะ ก็คงเหมือนกับการกินยาไม่เขย่าขวด ครับ  

Q: ส่วนการไปวัด (อาวาสสัปปายะ) แต่ยังละ ปลิโพธิ ไม่ได้ ก็คงเหมือนกับการ เขย่าขวด แต่ไม่กินยาครับ

กวินคิดว่าการไปวัดยังมีความจำเป็น เพราะวัด ย่อมเป็นสถานที่ สัปปายะ มีองค์คุณสี่ประการ อันได้แก่

อาวาสสัปปายะ = มีที่พักอาศัยสะดวก ที่อยู่เหมาะสม บรรยากาศดี
บุคคลสัปปายะ = มีบุคคลแวดล้อมที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องทำให้สบายใจ
อาหารสัปปายะ = บริโภคอาหารที่พอเหมาะ มีอาหารการบริโภคสะดวก
ธัมมสัปปายะ = มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะแก่จริตของผู้ปฏิบัติธรรม

ถ้าปฏิบัติอยู่กับบ้าน ก็อาจจะขาด บุคคลผู้รู้ธรรมคอยชี้แนะในยามที่เกิดความลังเลสงสัย หรืออาจจะขาดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ส่วนการไปวัด แต่ยังไม่ได้มรรคได้ผล ก็อาจจะมีสาเหตุมาจาก ยังไม่สามารถตัดปริโพธิ 10 ประการอันได้แก่

1.คลายความห่วงที่อยู่อาศัยของตน คือบ้านของตน
2.คลายความห่วงบริวาร ผู้อุปถัมภ์ คนใกล้ชิด
3.คลายความห่วงรายได้เงินเดือน ผลประโยชน์ต่างๆ
4.คลายความห่วงพวกพ้อง ศิษย์ สหาย ญาติพี่น้อง
5.คลายความห่วงการงานที่คั่งค้าง งานบ้าน
6.คลายความห่วงการจะต้องติดต่อธุระกิจ การงาน การประโยชน์
7.คลายความห่วงพ่อ แม่ ลูก เมีย ผัว พี่น้อง
8.คลายความห่วงเรื่องสุภาพ ร่างกาย อันจะทำให้สุขภาพเจ็บป่วย
9.คลายความห่วงเรื่องการเรียน การศึกษา การสอบแข่งขัน
10.คลายความห่วงเรื่องการขอโชคลาภ ฤทธิ์ ปาฏิหาริย์และความหวังแห่งผล

ฉะนั้นการไปวัด เพื่อปฏิบัติธรรม จึงมีหลักที่ว่า ควรเลือกวัดที่มีองค์คุณแห่ง สัปปายะ ก่อนไปให้ ตัดปลิโพธิ ถ้าทำตามดังว่า การไปวัดคราวหน้าจะไม่เหมือนกับการไปวัดคราวที่แล้ว ครับ!!

เขียน 20 Oct 2008 @ 12:23 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 09:36, ()


ความเห็น (0)