อนุทิน 23908 - กวิน

กวิน

นิโก่โล่ะ มาคิอาเว้หลิ  (Niccolo Machiavelli เขียนตำราทางรัฐศาสตร์เรื่อง  The Prince  : เจ้าผู้ปกครอง ,แปลเป็นภาษาไทยโดย ศ.ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ 

มาคิอาเว้หลิ พูดถึงของคนกับรัฐ เอาไว้ว่า ธรรมชาติมนุษย์ เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัว ก้าวร้าวพยามที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย โลภมากในกำไร จึงทำให้มีชีวิตอยู่ในสภาวะของการดิ้นรนและแข่งขันเป็น นิจสิน นอกจากนี้ คนยังเป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา ปล่อยจิตใจให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของกิเลสตัณหา ทะเยอทะยานอยากจะได้โน่นอยากได้นี่ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดที่สามารถสร้างความพึงพอให้กับคนได้  ความกระหายของคนเป็นสิ่งที่ไม่จักรู้อิ่ม การปกครองคน โดย เจ้าผู้ปกครอง (The Prince)  เป็นไปได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ การสืบสันตติวงส์ (Royal succession) และ การปราบดาภิเษก (Enthronement) สิ่งที่ฉลาด ซึ่งผู้ปกครองควรปฎิบัติ แต่ปฏิบัติได้อยากยิ่ง ก็คือการปฏิบัติตามแบบแผนประเภณีดั้งเดิม คุณสมบัติ ของ ประมุขบุรุษ คือการเป็นผู้มัถยัสถ์ เด็ดขาด รอบคอบ เป็นที่ยำเกรง ของผู้ถูกปกกครอง และรวมคุณสมบัติแห่ง สุนัขจิ้งจอก และราชสีห์ เข้าไว้ด้วยกัน

เขียน 18 Oct 2008 @ 21:50 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 09:36, ()


ความเห็น (0)