อนุทิน 23898 - บัวปริ่มน้ำ

·        "การเรียนรู้ชีวิต บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง" อีกวันหนึ่งที่ได้ ร่วมสังเกตการณ์ การเข้าค่าย (นักศึกษา) ที่เห็นแวว อนาคต "นักส่งเสริม เครือข่ายข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร" ที่จะนำพาและเชิญชวน ผู้ที่รักและชื่นชอบการทำนา ชาวนาที่ภาคภูมิใจ ทั้งหลาย ได้หันมาร่วมทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กันเถอะ นะคะ

·      น่าชื่นชม และยินดี โครงการดี ๆ เช่นนี้ เห็นควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่ะ

Ccc1

เขียน 18 Oct 2008 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)