อนุทิน 23791 - มะปรางเปรี้ยว

เมื่อวานไปตัดผมครั้งที่ 2 ของปี เพราะประจำจะตัดผมปีละครั้ง

เขียน 17 Oct 2008 @ 09:06 ()


ความเห็น (0)