อนุทิน 23703 - มัทนา

มัทนา

Wed. 151008 | เสร็จขั้นตอนการเตรียมรับปริญญา

  • วันนี้จัดการธุระที่ต้องทำทั้งหมดเสร็จแล้ว
  • สั่งเช่าเสื้อครุย/หมวก (beefeater cap)
  • สั่งซื้อเฉพาะเสื้อครุยไว้ใส่ที่เมืองไทย
  • ส่ง doctoral citation หลังจากที่อ.ที่ปรึกษาตรวจแล้ว อธิการบดีจะอ่านข้อความยาว 35 คำ สรุปงานของแต่ละคน ขณะที่ขึ้นไปรับใบปริญญาและถูกสวม hood บนเวที
  • อ่าน instructions ว่าต้องตั้งแถวที่ไหนกี่โมง
  • ที่เหลือคือรอวันงานจริงวันพฤหัสที่ 20 Nov. ตอนเที่ยงครึ่ง หวังว่าฝนไม่ตก โอมเพี้ยง
เขียน 16 Oct 2008 @ 10:59 ()


ความเห็น (0)