อนุทิน 23691 - season

season
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวตน....มีงานที่ต้องทำอีกมากมายที่ต้องอาศัยความกระจ่างชัดทางปัญญา...วิธีแห่งการใช้วิชาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ มันเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก สมาธิต้องแน่วแน่ จิตใจต้องมุ่งไปในทิศทางที่ วางไว้เท่านั้น สำหรับความคิดที่มีอยู่ณ ขณะนี้ผมว่าบางครั้งผมไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ กลัวอะไรต่างๆนาๆ ไม่ค่อยมั่นคง ห่วงหน้าพะวงหลัง กลัวอะไรมากมาย เพราะฉะนั้น ถ้าอยากข้าม สิ่งต่างๆเหล่านี้ จิตใจที่มั่นคงเท่านั้น จึงจะสามารถทำได้.....

เขียน 16 Oct 2008 @ 09:36 ()


ความเห็น (0)