อนุทิน 23488 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Django มีความเป็น object-oriented สูงกว่า Rails มากพอประมาณทีเดียว เปิดโอกาสให้คิดแบบ object-oriented ได้ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วน models (และ ModelForm)

เขียน 14 Oct 2008 @ 08:58 ()


ความเห็น (0)