อนุทิน 23217 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ผลการคัดเลือก
  • เชียงกลมวิทยาเป็นตัวแทนโรงเรียน
  • 5 กลุ่มสาระ(ไทย วิทย์ อังกฤษ ศิลปะ พลานามัย)จากเลยพิท
  • 2 กลุ่มสาระ(คณิต การงานอาชีพเทคโนโลยี) จากเลยอนุกูล
  • 1เดียวจากเชียงกลมวิทยา(สังคมศึกษา) ครูสุทธิวรรณ นาสินส่ง
เขียน 11 Oct 2008 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)