อนุทิน 2307 - มัทนา

มัทนา

วันนี้งานไม่เดิน เขียนไม่ออก เลยหยุดแล้วนั่งสมาธิแต่ใช้วิธีเปิด mp3 พระสวดมนต์พร้อมคำแปลไทยที่ d/l มาแทน ทั้งหมด 25 นาที ได้ผล ไม่ฟุ่งซ่าน สมาธิมา

เขียน 29 Apr 2008 @ 07:07 ()


ความเห็น (0)