อนุทิน 22948 - แอมแปร์~natadee

ครูวุฒิได้แสดงความคิดเห็นในบล็อกไว้ความตอนหนึ่งว่า

ประเทศไทยของเรากำลังจมลงสู่ความสิ้นสูญความเป็นชาติในอัตราที่ค่อนข้างเร็วจนน่าวิตก

"ช่องว่างระหว่างคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชาติถ่างกว้างขึ้นทุกที"

อันเป็นผลมาจาก

"ความด้อยคุณภาพการศึกษา"

ซึ่งแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นประจักษ์ในลักษณะต่อไปนี้

"ชาวไร่ชาวนาสูญเสียที่ทำกิน"

เขียน 09 Oct 2008 @ 00:40 () แก้ไข 09 Oct 2008 @ 00:42, ()


ความเห็น (0)