อนุทิน #22757

ในการเข้ารับการอบรมเรื่อง การทำ Web Blog ใน gotoknow.org  รู้สึกประทับใจท่านวิทยากรที่ให้ความรู้ และมีความเป็นกันเอง  ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ทางด้าน it เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณครับ

เขียน:

ความเห็น (0)