อนุทิน 22757 - นาย เสน่ห์ พารอด

ในการเข้ารับการอบรมเรื่อง การทำ Web Blog ใน gotoknow.org  รู้สึกประทับใจท่านวิทยากรที่ให้ความรู้ และมีความเป็นกันเอง  ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ทางด้าน it เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณครับ

เขียน 07 Oct 2008 @ 11:35 ()


ความเห็น (0)