นาย เสน่ห์ พารอด

ครู
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
Usernamesaneparod
สมาชิกเลขที่59683
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชาติภูมิ  ชื่อ นายเสน่ห์  ชื่อสกุล พารอด

เกิดเมื่อ ว้นที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2509

ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบล ระแหง  อำเภอ ลาดหลุมแก้ว 

จังหวัด ปทุมธานี  12140

บิดาชื่อ คุณพ่อประไพ  พารอด  อาชีพ ทำนา

มารดาชื่อ คุณแม่ปราณีต  พารอด  อาชีพ ทำนา

การศึกษา

ปี พ.ศ.2520  จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  ร.ร.วัดลาดหลุมแก้ว 

อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ.2522  จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  ร.ร.วัดบัวแก้วเกษร

อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ.2525  จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ร.ร.บัวแก้วเกษร

อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ.2528  จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ร.ร.บัวแก้วเกษร

อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ.2532 จบครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  จ.ปทุมธานี

การรับราชการ

9 มีนาคม 2535 ตำแหน่งอาจารย์1 ระดับ3 ร.ร.ชุมชนบ้านดอนอะราง

สปอ.หนองกี่  สปจ.บุรีรัมย์  เงินเดือน 4,250 บาท

1 สิงหาคม 2537 ตำแหน่งอาจารย์1 ระดับ3 ร.ร.วัดแสงสรรค์

สปอ.ธัญบุรี  สปจ.ปทุมธานี  เงินเดือน 5,860 บาท

1 ตุลาคม 2545 ตำแหน่งอาจารย์2 ระดับ6 ร.ร.วัดแสงสรรค์

สปอ.ธัญบุรี  สปจ.ปทุมธานี  เงินเดือน 11,440 บาท

24 ธันวาคม 2547 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

ร.ร.วัดแสงสรรค์  สพท.ปทุมธานี 2  เงินเดือน 14,900 บาท