อนุทิน 22454 - Ping

Ping

เมื่อวานกับวันนี้ ทำ 5 ส เอกสารต่างๆ แบ่งบริจาคและให้วัด

เสื้อผ้าแบ่งไปไว้ 3 บ้าน

รวบรวมบันทึกเหตุการณ์สำคัญๆในแต่ละปีไว้ในเล่มเดียวกัน สมุดบันทึกเก่าๆเยอะมากได้ฤกษ์ทิ้งไปบ้าง

เขียน 04 Oct 2008 @ 20:18 () แก้ไข 05 Feb 2009 @ 12:25, ()


ความเห็น (0)