อนุทิน 22364 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • กลับจากโรงเรียนถึงบ้าน(ห่างจากโรงเรียน 65 กม.) ทำธุระส่วนตัวเสร็จรีบมาบันทึก
  • คณะนิเทศมาถึงตอนบ่าย ผมนำเสนอตามกรอบKPI ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เน้นการบริหารจัดการและห้องเรียนคุณภาพ
  • หลังจากนั้นกรรมการนิเทศได้แจ้งกรอบการนำเสนองานในวันที่10-11 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ที่ 3 โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภท 1 รุ่น 2 ต้องไปนำเสนอ ทุกท่านที่มา 5 คน ได้ชื่นชมโรงเรียนที่เตรียมการไว้ได้ดีแล้ว เพียงจัดกรอบนำเสนอให้ตรงหัวข้อและทำเวลาให้ได้ 1 ชั่วโมงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
เขียน 03 Oct 2008 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)