อนุทิน 22344 - กวิน

กวิน

เนื้อหาบางส่วนจาก  บทความ » บางขุนเทียน

บางขุนเทียนถิ่นบ้าน              นามมี
เทียนว่าเทียนแสงสี               สว่างเหย้า
เย็นยามพระสุริยลี-                ลาโลก ลงแม่
เทียนแม่จุดจักเข้า                 สู่ห้องหาใคร

นิราศนรินทร์ » อ่าน ประวัตินายนรินทรธิเบศร์ ผู้แต่ง นิราศนรินทร์ เพิ่มเติม

คำว่า ขุนนาง คำนี้ผู้เขียนไม่ขออ้างอิงถึงพจนานุกรม แต่ผู้เขียนจะขอวิเคราะห์ความหมายของคำในเชิงลึก กล่าวคือ

ข้าราชการกรุงสยามสมัยก่อน (ครอบคลุมถึงยุคปัจจุบันด้วยหรือไม่ ไม่ทราบ) นิยมมีเมียหลายคน การเลี้ยงเมีย ก็คงอุปมาเหมือนกับการ ขุนหมู ขุนหมา ซึ่งดูเป็นเรื่องธรรมดาของผู้มีอันจะกินเหล่านั้น พฤติกรรมการขุน บรรดาเหล่านางงาม นี้เอง ต่อมาถูกนำมาใช้เป็นนามเรียกขาน ข้าราชการแห่งกรุงสยาม ว่า ขุนนาง (ถ้าจะแปลให้ดูดี คำว่าขุนนาง ควรหมายถึง ผู้เป็นใหญ่เหนือนางทั้งหลาย ถ้าแปลให้ดูไม่ดี คำว่าขุนนาง ก็น่าจะหมายถึง การขุนบรรดาเหล่านางงามทั้งหลายไว้ในเรือนชานบ้านตน ซึ่งทำได้เฉพาะผู้มีอำนาจราชศักดิ์ เท่านั้น ถ้าไม่มีอำนาจราชศักดิ์ก็ย่อมไม่มีปัญญาที่จะขุน นาง นางสาว ได้คราวละมากๆ..)

ในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่สิทธิสตรีทัดเทียมและเทียบเท่ากับสิทธิบุรุษ หากแม้นว่าบรรดาเหล่า ข้าราชการหญิง บังเกิดมีพฤติกรรม ขุน บรรดาเหล่าชายหนุ่มรูปงาม ขึ้นมาบ้าง ในอนาคตอันใกล้นี้ วงการภาษาไทยก็คงจะบังเกิดมีคำใหม่ไว้ใช้สอยพูดจา ซึ่งนั่นก็คือ คำว่า ขุนนาย ละกระมัง.. 

 

ผู้เขียนสันนิษฐานว่า เต่าเทียน คนโบราณอาจจะเรียกรวมๆ กันทั้งเต่าบก และเต่าน้ำ เต่าน้ำก็มีทั้งเต่าที่อาศัยในน้ำจืด และเต่าที่อาศัยในน้ำทะเล อีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่น

ที่ จังหวัดชลบุรี มีชายหาดชื่อ
หาดจอมเทียน (จอม แปลว่า ยอดที่สูงสุดของสิ่งที่มีฐานใหญ่ปลายเรียวเล็กขึ้นไป เช่น จอมเขา; ผู้ที่ยอดเยี่ยมในหมู่ เช่น จอมโจร ดังนั้น จอมเทียน จึงควรหมายถึง ผู้ที่ยอดเยี่ยมในหมู่ (เต่า) เทียน /เต่าตัวใหญ่/ขุนเทียน) 

ที่ อำเภอสัตหีบ มีชายหาดชื่อ
หาดเทียนทะเล (สมัยก่อนนั้นอาจจะมีเต่าเทียน มาอาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นเพื่อวางไข่ : เต่าสีเหลืองๆ เหมือนเทียน)

ที่จังหวัด กรุงเทพ เขตท่าข้าม แขวงบางขุนเทียน มีชื่อซอยเทียนทะเล และมีชื่อ
ถนนเทียนทะเล อีกทั้งมีชื่อ สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล แต่ทว่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กลับอรรถาธิบายเอาไว้ว่า  เต่าเทียน เป็นเต่าบก (โปรดดูข้อ 4) ซึ่งหากวิเคราะห์จากชื่อบ้านนามเมืองในสมัยปัจจุบัน+ในอดีต ก็พอจะอนุมานได้ว่า เต่าเทียน นี้เป็นเต่าทะเล (เต่าน้ำ) ได้อีกด้วย

เขียน 03 Oct 2008 @ 11:52 () แก้ไข 03 Oct 2008 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)