อนุทิน 22298 - เตวิชโช

  ติดต่อ

       _/!\_ โภคทรัพย์ทำลายคนโง่ แต่ทำลายคนที่ใฝ่แสวงหา

        นิพพาน(ศานติภาวะ)ไม่ได้ เพราะโลภในโภคทรัพย์

  คนโง่ย่อมทำลายคนอื่นและ(ผลที่สุดก็ทำลาย) ตนเอง_/!\_

                                     พุทธวจนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)