อนุทิน 22260 - มัทนา

มัทนา

@22254 อ่านแล้วติดนิดเดียวค่ะอ.จัน systematic review เป็นการทบทวนวรรณกรรมแบบเป็นระบบ นำผล (study ที่ผ่าน criteria) มาทำ meta-analysis (quantitative) หรือ information synthesis (qualitative) อีกที

ส่วนการทบทวนวรรณกรรมแบบทั่วๆไปที่ไม่มี search stretegy เป็นระบบเรียกว่า narrative review หรือ literature review เฉยๆ

เขียน 02 Oct 2008 @ 11:58 ()


ความเห็น (0)