อนุทิน 22259 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

F-test compares the size of dispersion

t-test - is both centers the same?

Anova - means อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่า

  เขียน:  

ความเห็น (0)