อนุทิน 22259 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

F-test compares the size of dispersion

t-test - is both centers the same?

Anova - means อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่า

เขียน 02 Oct 2008 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)