อนุทิน 22254 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

case report - sample size น้อย แต่น่าเชื่อถือว่า expert opion

cae control - ดีขึ้นมาหน่อย

cohort - อ่อนที่สุด หา relationship ไปเรื่อยๆ

RCTs randomized controlled trials ดีหน่อยเพราะมีการสุ่ม

systemetic review ทบทวนวรรณกรรมทั่วไป

meta analysis เอาข้อมูลดิบของทุกกลุ่มมายำใหม่ ดีที่สุดในปัจจุบัน

แต่ต้องดูปัจจัยอื่นๆ ด้วย แต่ถ้าไม่มีข้อมูลใดประกอบเลย ก็พอจะดูคร่าวๆ ได้

เขียน 02 Oct 2008 @ 11:44 ()


ความเห็น (0)