อนุทิน 22001 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ต้องคอยระวังไม่ให้เครื่องแม่ข่ายถูก hack ถ้าเห็นอาการแปลกๆ ต้องรีบไล่ดูรายละเอียด เรื่องนี้น่าหนักใจทีเดียว งานของ network administrator นี่คืองานจับโจรดีๆ นี่เอง

เขียน 29 Sep 2008 @ 12:50 ()


ความเห็น (0)