อนุทิน 21833 - บุณยกร

บุณยกร
  • การเมืองเก่าเน่าหนอนชอนไช
  • การเมืองใหม่ อารยะประชาธิปไตย
  • นายแพทย์ประเวศ วะสี
  • การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ก็ย่อมมีการเจ็บปวดบ้าง
  • เหมือนมารดาผู้กำลังจะคลอดบุตรย่อมเจ็บปวดปางตาย
  • อนุโมทนาสาธุกับก้าวย่างอย่างอดทนของพี่น้องร่วมชาติที่ยอมหนักเหนื่อยเพื่อชาติประชาชน...
เขียน 27 Sep 2008 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)