อนุทิน #21833

  ติดต่อ

  • การเมืองเก่าเน่าหนอนชอนไช
  • การเมืองใหม่ อารยะประชาธิปไตย
  • นายแพทย์ประเวศ วะสี
  • การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ก็ย่อมมีการเจ็บปวดบ้าง
  • เหมือนมารดาผู้กำลังจะคลอดบุตรย่อมเจ็บปวดปางตาย
  • อนุโมทนาสาธุกับก้าวย่างอย่างอดทนของพี่น้องร่วมชาติที่ยอมหนักเหนื่อยเพื่อชาติประชาชน...
  เขียน:  

ความเห็น (0)