อนุทิน 21811 - อมร ไกรเทพ

อมร ไกรเทพ

วันปลูกเรือนคำกลอน

                ปลูกเรือนวันอาทิตย์                                ทุกข์ตามติดทุกวันไป

                เร่าร้อนรำคาญใจ                                    เกิดแก่ตนพ้นพันทวี ฯ

                ปลุกเรือนในวันจันทร์                            ลาภอนันต์บังเกิดมี

                ผ้าผ่อนเงินทองทวี                                  แสนเปรมปรีดิ์ในอุรา ฯ

                ปลูกเรือนวันอังคาร                                บ่มินานเกิดพยาธิ

                อัคคีไหม้เคหา                                         วอดวายมาสู่ยังตน ฯ

                ปลูกเรือนในวันพุธ                                 บริสุทธิ์จำเริญผล

                ลาภยศก็มาดล                                         ล้วนแล้วสิ่งพึงยินดี ฯ

                ปลูกเรือนวันพฤหัสบดี                           สุขจำรัสสราญศรี

                ลาภานานามี                                            เป็นสุขีดีนักหนา ฯ

                ปลูกเรือนในวันศุกร์                               สุขและทุกข์กึ่งอัตรา

                เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มา                               ทั้งลาภาไม่ค่อยดี ฯ

                ปลูกเรือนในวันเสาร์                              อย่าดูเบาจงหลีกหนี

                ซบเซาเศร้าโศกี                                       ตามคัมภีร์โบราณมา ฯ

 

 

เขียน 27 Sep 2008 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)