อนุทิน 21573 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ช่วงเช้าเขียนรายงานความก้าวหน้าในเดือนที่ 4 ของโครงการ Digital KM ช่วงบ่ายเตรียมตัวขึ้นเมืองหลวงไปงาน 10-year Lexitron

เขียน 24 Sep 2008 @ 12:12 ()


ความเห็น (0)