อนุทิน 21561 - บุณยกร

บุณยกร

โยมหมวยโทรมาบอกว่าโยมแม่ของโยมกลับเข้าห้อง

 

ไอซี ยู อีกครั้ง เคยไปเยี่ยมโยมครั้งหนึ่ง

(รพ.รวมแพทย์หนองบัว.สุรินทร์)

ญาติธรรมผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นผู้ที่ใจบุญ

ช่วยเหลืองานของพระพุทธศาสนามาตลอด..

หากแม้จากไปตามกฏธรรมดา..บุญกุศลที่เกิดจาก

ทาน ศีล ภาวนา ย่อมคอยติดตามดวงจิต

ให้ได้รับความสุขอย่างแน่นอน

พุทโธ ธมฺโม สงฺโฆ

เขียน 24 Sep 2008 @ 09:02 ()


ความเห็น (0)