อนุทิน 21544 - อบูฮันนาน

ข้อมูลนี้ถูกต้องกว่า

http://swik.net/Ubuntu/Ubuntu+Blog/Installing+Vista+Fonts+in+Ubuntu/bng6o

เขียน 23 Sep 2008 @ 23:38 ()


ความเห็น (0)