อนุทิน #21544

ข้อมูลนี้ถูกต้องกว่า

http://swik.net/Ubuntu/Ubuntu+Blog/Installing+Vista+Fonts+in+Ubuntu/bng6o

เขียน:

ความเห็น (0)