อนุทิน 21474 - Conductor

Conductor

แวะมาแจ้งข่าวว่าอาจารย์ธวัชชัยแก้ DNS และเปิดช่องให้เข้าไปอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายเครื่องใหม่ได้ จึงทำให้ monitor.gotoknow.org กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งครับ

ต้องขออภัยที่เกิดการสะดุดในการให้บริการขึ้นเนื่องจากไม่ได้ประสานกัน ต่างคนต่างยุ่ง(มาก)

เขียน 23 Sep 2008 @ 05:20 () แก้ไข 23 Sep 2008 @ 05:25, ()


ความเห็น (0)