อนุทิน 21248 - บุณยกร

บุณยกร

  • ไปเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านเกิดต่างอำเภอ
  • ไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์
  • ไปเยี่ยมเพื่อนสหธรรมิกที่วัดบ้านเกิด
  • เย็นๆจะกลับวัด
  • พุทโธ ธมฺโม สงฺโฆ
เขียน 20 Sep 2008 @ 11:45 () แก้ไข 20 Sep 2008 @ 21:14, ()


ความเห็น (0)