อนุทิน 21248 - เตวิชโช

  ติดต่อ

  • ไปเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านเกิดต่างอำเภอ
  • ไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์
  • ไปเยี่ยมเพื่อนสหธรรมิกที่วัดบ้านเกิด
  • เย็นๆจะกลับวัด
  • พุทโธ ธมฺโม สงฺโฆ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)