อนุทิน 21209 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ปัญหาที่พิมพ์ www.gotoknow.org ไม่ได้เกิดจาก configure เจ้า NginX ได้ไม่ครบไม่ได้ทำ "ServerAlias" ด้วย

ใน Apache การทำ VirtualHost ต้อง
ServerName gotoknow.org
ServerAlias gotoknow.org *.gotoknow.org

ใน NginX ทำเพียง
server_name .gotoknow.org;

สังเกต . หน้า domain ซึ่งเป็นการย่อการเขียนแบบยาว (server_name gotoknow.org *.gotoknow.org;) หรือเขียนอีกแบบว่า (server_name *.gotoknow.org;) ก็ได้

เขียน 19 Sep 2008 @ 18:22 ()


ความเห็น (0)