อนุทิน 21180 - Ka-Poom

  ติดต่อ

อีกสักครู่...จะเขียนถอดบทเรียนสำหรับตนเอง ในเรื่องการจัดการเรื่องเวลา... เพื่อนำเล่าสู่พี่บัวปิ่มน้ำ...

http://gotoknow.org/blog/resaerch/209751

ทำด้วยความเข้าใจ เราก็จะไม่จอกับสภาพ "ความล้มเหลว" เรื่องเวลา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)