อนุทิน #21024

ว่าด้วยเวชระเบียน  เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้

แต่เราสามารถดูแลในส่วนของตนเองให้ดีได้....

ทำต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)