อนุทิน 20794 - กวิน

กวิน

นมัสการพระคุณเจ้า BM.chaiwut @20792 พระคุณเจ้าสรุปได้แจ่มแจ้งจริงเจ้าข้า..ที่ว่า  ถ้าเปรียบเทียบอาจารย์เป็นกวี เคยอ่านพบทำนองว่า สิ่งที่กวีนำเสนอนั้นเหมือนน้ำนมผสมกับน้ำ ส่วนผู้อ่าน (หรือผู้ฟัง) เหมือนนกกระเรียนที่ดูดเอาเฉพาะน้ำนมเท่านั้น...

กระผมก็คิดเช่นนั้นขอรับ

กานท์กลอนสะท้อนซึ่ง   สิ่งจินต์
ดีชั่วตัวกวินทร์              ลิขิตไว้
ผู้รักอักษรศิลป์              เลือกรับ รสเอย
สารสลักจักให้-             โทษรู้ระงับเสีย

เขียน 14 Sep 2008 @ 22:03 () แก้ไข 15 Sep 2008 @ 09:12, ()


ความเห็น (0)