อนุทิน 20780 - มะปรางเปรี้ยว

การจัดโครงสร้างข้อมูล ต้องพิจาณาปริมาณข้อมูลในแต่ละหัวข้อด้วย หากบางหัวข้อ ข้อมูลไม่เยอะ ก็ไม่จำเป็นต้องแตกย่อยหัวข้อไปอีกระดับหนึ่ง เพราะจะทำให้โครงสร้างข้อมูลลึกไป

แต่จะต้องพิจาณาความ consistency ขอหัวข้ออื่นๆ ด้วยว่ามีการแตกย่อยได้มากน้อยเพียงใด เพราะผู้ใช้งานจะเคยชินและสร้าง mental model ของการใช้งานขึ้นมาว่าหัวข้อทั้งหมดของระบบจะต้องมีการแตกย่อยด้วยเช่นกัน

เขียน 14 Sep 2008 @ 17:34 ()


ความเห็น (0)