อนุทิน 20762 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทแปลโคลงโลกนิติ ฝีมือ มรว. เสนีย์ ปราโมช @ 73498  โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

สวัสดีครับพี่ชิว +น้องน้ำ

ความรู้ดูยิ่งล้ำ         สินทรัพย์
คิดค่าควรเมืองนับ   ยิ่งไซร้
เพราะเหตุจักอยู่กับ  กายอาต-มานา
โจรจักเบียนบ่ได้     เร่งรู้เรียนเอา

ความรู้มีค่ามากกว่าทรัพย์
เป็นของ ควรเมือง (ของคู่บ้านคู่เมือง)
ด้วยเหตุผล เพราะว่า ความรู้ย่อมอยู่คู่กับ กาย/สมอง ของผู้มีความรู้ นั้น (อาตมะ/อาตมา/อาตมัน=ตน/กู)
โจรเบียดเบียน เพื่อปล้นทรัพย์สินไปจากเราได้ แต่โจรย่อมไม่สามารถเบียดเบียนเพื่อปล้นวิชาความรู้ไปจากเรา ฉะนั้นจงเร่งที่จะเรียนรู้ขวนขวายแปลโคลงโลกนิตินี้เพื่อหาความรู้ใส่ตนด้วยตนเองเถิด เพราะเมื่อมีความรู้ด้วยตนเองแล้วก็จะสามารถนำไปหาทรัพย์สินได้  ความรู้เป็น มูลเหตุแห่งการมีทรัพย์ ความรู้จึงมีค่ามากกว่าทรัพย์ โจรปล้นทรัพย์ได้ แต่ปล้นความรู้ ได้ยาก

เขียน 14 Sep 2008 @ 11:31 () แก้ไข 14 Sep 2008 @ 16:37, ()


ความเห็น (0)