อนุทิน 20673 - Panuch

Panuch

คืนนี้ เวลา20.00 น. โครงการเปิดโลกทัศน์บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการไปศึกษาดูงานต่างประทศ  ด้านการศึกษา การบริการ  และศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ณ มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 14-16กันยายน  2551  จำนวน 56 คน

เขียน 13 Sep 2008 @ 14:54 () แก้ไข 13 Sep 2008 @ 14:55, ()


ความเห็น (0)