อนุทิน #20385

2 วันที่อยู่กับน้องเพียงสองคน  แต่ก็มีความสุขสงบ  เพราะว่าความไม่มีอคติต่อกัน  ทำให้เกิดความราบรื่น 

อคติน่าจะเป็นมุมมืดในความรู้สึกของเราที่ต้องเข้าไปเรียนรู้และหล่อเลี้ยงให้ตื่น สว่างจากจุดนั้น

อคติทำให้กลัว ทุกข์และลำเอียง..

เขียน:

ความเห็น (0)