อนุทิน 20248 - กวิน

กวิน

Full Moon @  206731

ขอบคุณครับคุณใบโพธิ์ รูปอีแร้งที่กำลังรอจะ กิน (ทึ้ง)เด็ก นี้ แรกเห็นผมก็อึ้งเหมือนกันครับ คนที่คิดว่าตัวเองมีทุกข์ในใจ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นได้ดีเลยทีเดียว ว่า ในโลกอันแร้นแค้นนี้ ยังมีผู้ที่ทุกข์ยากมากกว่าเรามากมายนัก  ถ้าเรายังมัวเฝ้ามองแต่ความ ทุกข์ ของตัวเราเอง ย่อมที่จะทำให้ มองไม่เห็นความทุกข์ยากของผู้อื่น (ในทางกลับกันถ้าเรามัวแต่มองหาความสุขให้กับตัวเอง ก็จะลืมมองหาความสุขให้กับผู้อื่น : โบราณเรียกว่า คนเห็นแก่ตัว คือมัวแต่มองหาความทุกข์ของตัวเอง และพยามมองหา แสวงหา ความสุข เพื่อตัวเอง) ซึ่งผู้อื่นนั้น เขาก็อาจจะมีความทุกข์มากกว่าเราก็เป็นได้ และเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและไม่มัวมานั่งโศกเศร้าให้เสียเวลาเหมือนเรา เช่นนั้นแล้ว ไฉนเรายังจะมัวมานั่งโศกาดูรพูนเทวษ ควรคิดที่จะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ในทางที่ถูกที่ควรต่อไป และเมื่อมีโอกาสก็ควรช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรา ความรักที่มอบให้กับมวลชนผู้ทุกข์ยากนี้ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ อิ่มเอิบ สดใส หาที่สุดมิได้

เขียน 08 Sep 2008 @ 11:43 () แก้ไข 08 Sep 2008 @ 12:04, ()


ความเห็น (0)