อนุทิน 20231 - กวิน

กวิน

Little Diary » เป็นคนดังก็ได้!!! ง่ายนิดเดียว @ 206735

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ แต่งกลอน เอาไว้ความว่า

อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี   แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย    ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน.ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของคนไทยได้ดีทีเดียว  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทีมงานศาสตราจารย์ Sharp และคณะ Professor  Herbert Phillips จากมหาวิทยาลัย Cornell ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยสังคมชนบทของไทยโดยมี 
คำสิงห์ ศรีนอก (ลาวคำหอม) เป็นผู้ช่วยทำการศึกษาสภาพสังคมชนบทไทย ที่ บางชัน มีนบุรี แล้วพบว่า พฤติกรรมของคนไทย มีลักษณะเป็นเช่นนี้


คมไทยชอบมีปฎิสัมพันธ์สูง (Take Pleasure in Social Interaction) สังคมราบเรียบ (Social Harmony)
คนไทยไม่ชอบขัดแย้ง ,ไม่ชอบการเผชิญหน้า (Avoid Face – to -Face  Conflict)
คนไทยใช้เครื่องสำอางทางสังคม (Social Cosmetic)
คนไทยเป็นอิสระทางจิต (Psychic Independent)
คนไทยเป็นปัจเจกบุคลสูง (High Individual)
คนไทยมีความเกรงใจ  ไม่ทำการฉีกหน้าคนอื่น
คนไทยไม่ชอบผูกพันในระยะยาว  ชอบงานเฉพาะกิจ
คนไทยรักสนุก  ทำให้อารมณ์ดี
คนไทยไม่ชอบการวางแผน  ชอบเป็นนักปฏิบัติ
คนไทยชอบแก้ปัญหา  ไม่ชอบป้องกันปัญหา

ผมว่าข้อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Cornell นั้นมีประโยชน์มากๆ นะครับ อย่างน้อยๆ ก็ได้ทำให้เราได้รู้ อัตลักษณ์ ของตัวเอง

ก็เช่น เมื่อไม่ชอบให้ผู้อื่นทำหรือเป็นอย่างไร ก็อย่าทำหรือเป็นอย่างนั้น เช่น เมื่อไม่อยากเห็นคนอื่น เด่นดัง (กว่าตน) ก็อย่าทำ แบบเขา จิตใจก็จะสงบสุข ขอบคุณครับ

เขียน 08 Sep 2008 @ 02:25 ()


ความเห็น (0)