อนุทิน 20219 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  • ประชุมฝึกงาน  Done
  • ส่ง KPI, action plan ของ Digital KM ให้คณะที่ปรึกษา
  • เตรียมสอน HCI  Done
  • ประเมินครู  Done
  • ตรวจ HCI
  • KM Discussion - mailing list
  • PSU web - page layout  Done
  • จัดเอกสาร
เขียน 07 Sep 2008 @ 22:44 () แก้ไข 09 Sep 2008 @ 22:30, ()


ความเห็น (0)