อนุทิน 20191 - pa_daeng

pa_daeng

มีการโฆษณาให้ไปเที่ยววัดทางวิทยุชุมชน ดูแปลกดี

วันนี้เลยไปตามคำโฆษณา วัดถ้ำเพียงดิน มีถ้ำอยู่ใต้ดินกินบริเวณกว้างพอสมควรจนเรียกว่าศาลาพันห้อง มีน้ำขังด้วย

คนที่เข้าไปล้วนเปียกออกมาทุกคน เลยไม่ได้เข้าไป

ที่นี่กำลังจะรณรงค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการฝึกมัคคุเทศน์น้อยด้วย น่าสนับสนุน

วัดเองก็กำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญ

เขียน 07 Sep 2008 @ 19:58 ()


ความเห็น (0)