อนุทิน 20097 - นายสอน เล่นเล่น

เพลงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

         ในรอบปีงบประมาณของหน่วยราชการต่างๆ การอบรมสัมนามีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักในหน่วยงานของนายสอนเองได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาบ่อยครั้งในปี2550 ได้นำนักเรียนเข้าค่ายแกนนำเยาวชนต้านภัยสุราและยาสูบจัดโดยกรมควบคุมโรคที่จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตร 3 วัน 2 คืน นายสอนได้เรียนรู้เพลง เกมในการฝึกอบรมซี่งท่านดร.วันชัย บุญรอดจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้นำน้องๆและศิษย์เก่าคณะคุรุศาสตร์พลศึกษาเป็นวิทยากรนันทนาการ มีเพลงที่ใช้ในกิจกรรมทำนองเพลงOKRAHOMA MIXER เนื้อเพลงไทยดังนี้ครับ

       เมื่อเราเดินไปทางซ้าย     

       แล้วก็ย้ายไปทางขวา

       เมื่อเราเดิน เมื่อเราเดินเมื่อเราเดินเดินไป

       แตะข้างหน้าแตะด้านข้างให้ระวังตัวไว้

       แตะข้างหน้าแตะข้างหลังเปลี่ยนไปยังคู่ใหม่

       นายสอนขอคารวะผู้ที่ดัดแปลงเพลงให้สะดวกต่อการจัดกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมเลยทีเดียว พอนายสอนได้เข้าร่วมกับค่ายภาษาอังกฤษ วิทยากรชาวต่างประเทศก็ใช้เพลงOkrahoma Mixerนี้แหละในการฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสร้างความคุ้นเคยกันมากขึ้น

การดำเนินกิจกรรม: ผู้ร่วมกิจกรรมยืนจับคู่เป็นวงกลม หันหน้าเคลื่อนไหวเป็นวงแบบทวนเข็มนาฬิกา ชายอยู่วงนอก หญิงอยู่วงในมีการจับมือแบบวาโซเวียน คือหญิงหงายมือเหนือหัวไหล่ ชายยืนอยู่วงนอกยืนด้านหลังหญิงพร้อมกับจับมือคู่ตนเอง ชี้แจงวิธีการ(ขั้นสาธิต)

    เมื่อเราเดินไปทางซ้าย    (ทั้งคู่สไลด์เท้าไปทางซ้าย 2 ก้าว)

แล้วก็ย้ายไปทางขวา  (ทั้งคู่สไลด์เท้าไปทางขวา 2 ก้าว)

เมื่อเราเดินเมื่อเราเดิน (ก้าวเดินหน้า 2 ก้าว)

เมื่อเราเดินเดินไป       (ย่ำเท้าอยู่กับที่ 3 ครั้ง)

แตะข้างหน้าแตะด้านข้างให้ระวังตัวไว้ (แตะส้นเท้าซ้ายด้านหน้าแล้วก็ย่ำเท้าสามครั้งพร้อมหมุนตัวทวนเข็มนาฬิกา(หญิง)หันหน้ากลับไปด้านหลัง)

แตะข้างหน้าแตะข้างหลังเปลี่ยนไปยังคู่ใหม่(แตะส้นเท้าขวาด้านหน้าแล้วก็ย่ำเท้าสามครั้งพร้อมหมุนตัวทวนเข็มนาฬิกา(หญิง)หันหน้ากลับไปทางเดิมพร้อมกับการเปลี่ยนคู่ใหม่)

กิจกรรมนี้สร้างความคุ้นเคย พ้ฒนาทักษะการเคลื่อนไหวให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว....(ขอบอก)

   หมายเหตุ: เทปพลงกิจกรรมเข้าจังหวะ เพลงFolk danceหาซื้อได้ที่อาคารวชิราวุธสนามกีฬาแห่งชาติครับ  ท่านใดมีเพลงเกมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิญแนะนำได้ครับ

                                       นายสอน เล่นเล่น

เขียน 06 Sep 2008 @ 09:41 () แก้ไข 15 Sep 2008 @ 17:00, ()


ความเห็น (0)