อนุทิน 20094 - Ping

  ติดต่อ

“ย่อมไม่สำคัญหมายสิ่งทั้งปวง ในสิ่งทั้งปวง .......ย่อมไม่สำคัญ หมายว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเของเรา ....ผู้ไม่สำคัญหมายอยู่อย่างนี้ ย่อมไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งกลัว เมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมดับทุกข์เย็นสนิทเฉพาะตน....”

ข้อปฏิบัติอันเหมาะสมแก่การกำจัดความถือตนเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงด้วยอำนาจ ตัณหา มานะทิฏฐิ

                                      ผู้ไม่สำคัญหมายย่อมไม่ถือมั่น

                                       พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)